terug naar nieuwsoverzicht

14 maart: bijeenkomst voor omwonenden - nieuwbouw Rossenberglocatie

In de voorjaarsvakantie is RKBS De Rossenberg verhuisd van de locatie aan de Rozengaarde naar mfc Atlas. Na de sloop van de oude school en het dependance gebouw komt de locatie vrij voor woningbouw. Heijmans Vastgoed heeft hier in samenspraak met de gemeente een plan voor gemaakt. Dit plan is mede tot stand gekomen na overleg met de klankbordgroep, een afvaardiging van omwonenden.

U bent van harte welkom!

Dinsdag 14 maart aanstaande presenteren Heijmans en de gemeente het plan aan de omwonenden. De bijeenkomst vindt om 19.30u plaats in de Marcuskerk aan de Asschatterweg 23 in Leusden.

Tijdens de avond zal het plan, de uitvoering en de planning worden toegelicht. Daarnaast staan er panelen met informatie over verschillende onderwerpen. Per paneel krijgen bezoekers een toelichting en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Op de website www.hartjeleusden.nl staat de eerste informatie over De Rossenberg. De aankomende tijd zal de informatie verder worden uitgebreid. Op de website kunt u zich ook aanmelden als belangstellenden voor een koopwoning in De Rossenberg.