terug naar nieuwsoverzicht

Start facelift parkeerplaats naast Jumbo Biezenkamp

Nu de rotonde bij de Hamersveldseweg/Zwarteweg /Burgemeester de Beaufortweg is omgevormd tot een T-splitsing, is het moment aangebroken om de parkeerplaats naast de Jumbo opnieuw in te richten en over de gehele lengte van het terrein het riool te vervangen. De werkzaamheden starten bij het Ossensteegje en verschuiven vervolgens richting de Zwarteweg. Vanzelfsprekend is bij de planning van de werkzaamheden rekening gehouden met het behoud van zoveel mogelijk parkeerplaatsen en de bevoorrading van de Jumbo.

Start 9 januari

De werkzaamheden starten maandag 9 januari en worden in vier fasen uitgevoerd. Tijdens de eerste fase wordt het Ossensteegje afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners van het U-Blok kunnen vanaf de Asschatterweg het Ossensteegje in rijden. De noordzijde van de parkeerplaats (naast de Jumbo) wordt geheel opgebroken en opnieuw aangelegd. Langs de Jumbo blijft een looppad vrij zodat de overige parkeerplaatsen wel kunnen worden gebruikt. Volgens planning is deze fase op 3 februari gereed.

Maandag 6 februari start fase 2. Er kan dan weer geparkeerd worden naast de Jumbo. Deze parkeerplaatsen zijn via het Ossensteegje en zoveel mogelijk ook vanaf de Zwarteweg bereikbaar. Verwacht wordt dat deze fase duurt tot begin maart.

Aansluitend starten de derde en vierde fase van de werkzaamheden waarin een klein deel van de Zwarteweg wordt aangepast en aangesloten op de nieuwe parkeerplaats. 

Uiteraard zijn de werkzaamheden en de voorlopige planning afhankelijk van de weersomstandigheden. Zeker bij vorst is bestraten niet mogelijk.