Leren en spelen èn een compleet gezondheidsplein

Naast het gevarieerde aanbod appartementen en woningen maken de vele voorzieningen De Biezenkamp tot een bijzondere wijk. Binnen iets meer dan één vierkante kilometer vind je niet alleen winkels en restaurants, maar ook een uitgebreid pakket zorgvoorzieningen en drie bassischolen inclusief kinderopvang.

Gezondheidsplein De Tolgaarde
Onder appartementencomplex De Tolgaarde ligt Gezondheidsplein De Tolgaarde met onder meer huisartsen, tandartsen, praktijken voor fysiotherapie, psychologie en logopedie, een medisch pedicure, thuiszorg en een apotheek.  

Mfc Atlas: leren, spelen en wonen
Mfc Atlas is het nieuwe onderkomen van de basisscholen De Rossenberg, De Brink en GBS Het Christal en kinderopvang Humanitas. Ook is er in het gebouw een onderwijsruimte die ook gebruikt kan worden voor welzijnsactiviteiten en een gymzaal. Boven de scholen zijn 38 sociale huurappartementen.

Op maandag 6 maart openden de scholen hun deuren. 

 

Woonzorgcentrum 't Hamersveld 
De eerste nieuwbouw in De Biezenkamp en niet te missen als je vanaf de Asschatterweg de wijk inrijdt. 't Hamersveld heeft 71 appartementen voor alleenstaanden, echtparen en samenwonenden. Vier appartementen zijn voor tijdelijke opname, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. In het woonzorgcentrum worden allerlei activiteiten georganiseerd waar ook buurtbewoners aan kunnen deelnemen. Meer weten? Kijk op www.beweging3.nl